پرسش های معمول

چندقلویی چیست؟
دوقلویی چند نوع است؟
علت دوقلویی چیست؟
فراوانی دوقلوزایی چقدر است؟
دوقلوهای به هم چسبیده چگونه ایجاد می‌شوند؟


• چندقلویی چیست؟

حاملگی چندقلویی (Multiple Pregnancy) به مواردی اطلاق می‌شود که بیش از یک جنین در داخل رحم‌مادر رشد کند، که می‌تواند دوقلویی (Twin)، سه قلویی (Triplet) و یا ... باشد.

• دوقلویی چند نوع است؟
دو نوع دوقلویی وجود دارد:
1ـ دوقلوی تک تخمکی (Monozygotic) یا همسان (Identical) که ناشی از تقسیم یک تخمک بارور شده می‌باشد (یک مورد در هر 285 حاملگی).

2ـ دوقلوی دوتخمکی (Dizygotic) یا غیرهمسان (Fraternal) که ناشی از بارور شدن دو تخمک به طور جداگانه با دو اسپرم می‌باشد (یک مورد در هر 43 حاملگی).
اگر تعداد قل‌ها بیش از دو عدد باشد، ممکن است یکی یا هر دو فرآیند فوق توأماً روی داده باشند. به عنوان مثال؛ چهارقلو می‌تواند مربوط به یک الی 4 تخمک باشد.

• علت دوقلویی چیست؟
با توجه به اینکه در طول هر ماه، تنها یک تخمک از تخمدان خانم‌ها آزاد می‌شود، بنابراین به طور معمول تنها یک جنین باید تشکیل گردد. ولی علت اینکه چرا دو تخمک از تخمدان‌ها آزاد می‌شود و یا اینکه چرا یک سلول (که شامل تخمک و اسپرم بارور شده می‌باشد) به دو سلولی تبدیل می‌شود که هر یک از آنها تبدیل به یک جنین می‌شوند، امروزه کمتر شناخته شده است.

• فراوانی دوقلوزایی چقدر است؟
طبق آمارهای اعلام شده، شیوع دوقلویی در جهان به طور متوسط یک زایمان در هر 80 حاملگی می‌باشد. شیوع دوقلویی تک‌تخمکی در همه جای دنیا ثابت است و تقریباً یک مورد در 250 تولد می‌باشد؛ در حالی که شیوع دوقلویی دوتخمکی در مناطق مختلف، متغیر است.

• دوقلوهای به هم چسبیده، چگونه ایجاد می‌شوند؟
دوقلوهای به هم چسبیده نتیجه جدا شدن ناقص یک تخمک لقاح یافته هستند که به دلایل ناشناخته نمی‌تواند کاملاً به دوقلوهای همسان تقسیم شود. از هر 50000 تولد، یک تولد مربوط به دوقلوهای متصل به هم است.

واقعیت‌های دوقلویی و چندقلویی:
• نسبت دوقلوزایی همسان به غیرهمسان، 30% در برابر 70% می‌باشد.
• دوقلوزایی همسان، حدوداً یک مورد در هر250 تولد رخ می‌دهد.
• دوقلوزایی غیرهمسان، حدوداً یک مورد در هر 43 تولد رخ می‌دهد.
• دوقلوهای همسان 100% دارای ریخته ژنتیکی (DNA) یکسان هستند.
• احتمال اینکه دو جفت دوقلوی همسان در یک زایمان متولد شوند (چهارقلوی متشکل از دو جفت دوقلوی همسان)، یک مورد در هر 11 میلیون تولد می‌باشد.
• کلمه Twin (دوقلو) برگرفته از لغت آلمانی Twine به معنای «دو دختر» می‌باشد.
• از سال 1980 به بعد، میزان تولدهای دوقلویی دارای رشد معادل 62% بوده است.
• حدود 25% از دوقلوهای همسان، دارای حالت آیینه‌ای (معکوس) هستند، معمولاً یکی راست دست و دیگری چپ دست است.
• آزمایشات DNA می‌تواند به طور قطع همسان بودن یا غیرهمسان بودن دوقلوها را تأیید نماید.
• میانگین مدت زمان بارداری در زایمان‌های دوقلویی، حدوداً 22 روز کمتر از بارداری معمولی است.
• دوقلوهای همسان، معمولاً الگوهای رفتاری و مغزی یکسانی را نشان می‌دهند.
• بارداری‌های دوقلویی از نظر نشانه‌ها و علایم، ‌تفاوتی با بارداری‌های معمولی ندارند.
• در سال 1875، یک دانشمند بریتانیایی برای اولین بار بیان نمود که دوقلوهای همسان از لحاظ زیستی یکسان هستند و احتمالاً از یک تخم منفرد ایجاد شده‌اند.
• مطالعات نشان می‌دهد دوقلوهای همسان نسبت به دوقلوهای غیرهمسان، زندگی طولانی‌تری دارند.
• اطلاعات مربوط به 11832 دوقلوی همسان سرباز در جنگ جهانی دوم ثبت گردیده است.
• در ایالات متحده، اطلاعات بیش از 150 زوج از دوقلوهای همسان ثبت گردیده است (ازدواج دوقلوی همسان با دوقلوی همسان).
• بزرگترین تجمع جهانی سالیانه دوقلوها ـ به نقل از کتاب رکورهای جهانی گینس ـ متعلق است به روزهای دوقلویی در شهر دوقلوها در ایالت اوهایو.

/ 0 نظر / 11 بازدید