ما دوقلوها
ساعت ۱٠:٠٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸٩  

 

ویژگی‌های دوقلوها

رابطة دوقلوها با رابطة برادرها و خواهرهای تک‌قلو بسیار متفاوت است. دوقلوها دوران جنینی را در کنار یکدیگر به‌سر برده‌اند، اغلب با هم و در شرایط یکسان متولد شده‌اند و در یک محیط بزرگ می‌شوند. بنابراین، در مقایسه با سایر خواهرها و برادرها، به‌ هم وابسته‌ترند و احساس نزدیکی بیشتری می‌کنند. گاه این احساس وابستگی میان دوقلوها تا پایان عمر ادامه می‌یابد.ضریب هوشی دوقلوی همسان به‌ندرت بیشتر از ۵ واحد با هم تفاوت دارد، درحالی‌که هوش دوقلوی غیرهمسان می‌تواند مانند هر خواهر و برادر دیگری با هم متفاوت باشد. در نتیجه، دوقلوهای همسان درک و برخورد تقریباً مشابهی نسبت به مسائل اطراف خود دارند. آنها مفهوم همکاری و سهیم شدن را زودتر از خواهرها و برادرهای تک‌ قل یاد می‌گیرند و در فعالیت‌های گروهی موفق‌ترند. هرچند ممکن است در غیاب قل دیگر، بسیار خجالتی و ناموفق در روابط اجتماعی عمل کنند


نظرات و پیشنهادات خود را این زیر بنویسید: