» روان‌شناسی دوقلوها :: یکشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٩
» تحقیقات جدید :: جمعه ٥ شهریور ۱۳۸٩
» ؟؟ :: شنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٩
» ما دوقلوها :: چهارشنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸٩
» بانک اطلاعاتی دوقلوهای ایران :: شنبه ۱٦ آبان ۱۳۸۸
» سوالات تکراری :: پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۸